Pořad bohoslužeb

Kostel Povýšení sv. Kříže – Vinoř

Úterý –    18:00 Mše sv.
Středa –  18:00 Mše sv.
Čtvrtek – 18:00 Mše sv.
Pátek – 18:00 Mše sv.
(od 17:00 příležitost k sv. smíření v sakristii –
P. Stanislaw)
Neděle – 10:30 – Mše sv. – P. Stanislaw

Kaple sv. Anny – Satalice

Sobota –  19:00 Mše sv. s nedělní platností –
P. Stanislaw

MENU