DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dle nařízení vlády je v době od 14.10. do 3.11. 2020 omezena účast na bohoslužbách na maximálně šest lidí.

Mše sv. ve všední den bude dle pravidelného pořádku, v neděli mše sv. v 10:30. V čase od 9:30 do 10:25 bude možnost přijmout Eucharistii a bude příležitost ke svátosti smíření (svaté přijímání se podává na ruku), prosíme o dodržování rozestupů a počtu šesti osob v kostele. Po mši sv. je možné přijmout Eucharistii do 11:25 hod.

Ostatní informace naleznete ve farních ohláškách.

Moji milí,

od středy 14. 10. do úterý 3. 11. se na základě Usnesení Vlády ČR z 12. 10. zakazují vnitřní i venkovní shromáždění větší než 6 osob, což se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady. Toto opatření má – spolu s dalšími omezeními – za cíl pokusit se současné lavinové šíření koronaviru zpomalit tak, aby kapacita našich zdravotnických zařízení stačila pro ty, kteří musejí být hospitalizováni s vážnějším průběhem nemoci, a zároveň aby zdravotní péče mohla fungovat i pro jiné pacienty.

Některá z těchto rozhodnutí za nás již učinili či učiní jiní, mnohá ale musíme učinit my sami. Třeba tím, že budeme vládní opatření respektovat. K tomu nakonec vyzývají nejen mnozí odborníci a sami již nyní velmi přetížení zdravotníci z terénu, ale poslední dny i politici napříč politickým spektrem.

Místo nedělních bohoslužeb, setkání s přáteli, či návštěv u příbuzných můžeme zůstat se svými dětmi či s dalšími nejbližšími doma a propojit se cestou televize, telefonu, či internetu. Znovu obnovujeme pravidelné vysílání nedělních bohoslužeb v 9 hodin v kostele sv. Remigia. Plánujeme i další možnosti internetového vysílání či online propojení. Prosím, sledujte naše webové stránky pro aktuální informace a možnosti.

Pokud někdo nemá možnost online připojení a chce se setkat ke slavení eucharistie v jednom společenství na místě s dalšími věřícími, doporučuji k tomu využít bohoslužby během týdne.

Tato doba nás znovu zvláštním způsobem zve k vynalézavosti v hledání způsobů slavení neděle v rodinách, domácí liturgii, společné a osobní modlitbě. Využijme toho a hledejme nové cesty, jak jít dál a nechat se obdarovat i v této těžké a neobvyklé době.

Můžete si v neděli uspořádat domácí bohoslužbu, která bude kratší a více přizpůsobená dětem. Často je to lepší řešení, než sedět u televize a napomínat děti, ať vydrží, že už to brzo skončí. Lze začít s nejjednodušší variantou (Kříž, poděkování Bohu, evangelium, povídání si o přečteném, přímluvy, pozdravení pokoje, Otčenáš, kříž). Jak slavit neděli s domácí bohoslužbou s dětmi, aby to pro nás všechny byla radost? Doporučení pro rodiny s dětmi jsme v týmu připravili ZDE.

Myslím na vás a nesu vás všechny ve svém srdci. Budu rád, když se mi ozvete, ať již mailem, či telefonicky.

Váš otec Stanislaw

Kostel Povýšení sv. Kříže – Vinoř

Úterý –    18:00 Mše sv.
Středa –  18:00 Mše sv.
Čtvrtek – 18:00 Mše sv.
Pátek – 18:00 Mše sv.
(od 17:00 příležitost k sv. smíření v sakristii –
P. Stanislaw)
Neděle – 10:30 – Mše sv. – P. Stanislaw

Kaple sv. Anny – Satalice

Sobota –  19:00 Mše sv. s nedělní platností –
P. Stanislaw

MENU