Pořad bohoslužeb

Kostel Povýšení sv. Kříže – Vinoř

Úterý –    18:00 Mše sv. na faře
Středa –  18:00 Mše sv. na faře
Čtvrtek – 18:00 Mše sv. na faře
Pátek –   18:00 Mše sv. na faře
(od 17:00 příležitost k sv. smíření – P. Stanislaw)
Neděle – 10:30 – Mše sv. – P. Stanislaw

Kaple sv. Anny – Satalice

Sobota –  19:00 (Mše sv. s nedělní platností) –
P. Stanislaw

MENU