Důležitá upozornění – aktualizováno 23. 11. 2020

23. listopadu 2020

Drazí farníci,

v dnešních dnech vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES).
Dle tohoto systému se nacházíme v 4. úrovni ohrožení, což pro nás znamená, že na bohoslužbě může být až 20 osob. Z tohoto důvodu upravujeme pořad bohoslužeb následovně:

 • Út – 18:00 –  mše sv. (20 osob)
 • St – 18:00 –  mše sv. (20 osob)
 • Čt – 18:00 –  mše sv. (20 osob)
 • Pá – 18:00 –  mše sv. (20 osob)
 • Ne – 10:30 –  mše sv. (20 osob)

Žehná P.  Stanislaw


Vážení kněží a jáhnové, milí přátelé,

věřím, že jste všichni zaregistrovali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5.úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že ode dneška je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby.

Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální stav a doufejme, že v neděli budete tedy moci oznámit svým farníkům, že od pondělí 23.11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20.

Zítřejší státní svátek je pro nás nejen příležitostí k odpočinku ale také k modlitbě za naši zem, za zastavení nákazy Covid-19.

Děkuji Vám za Vaše nasazení a vyprošuji Vám Boží pomoc a požehnání!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář

Arcibiskupství pražské


14. listopadu 2020:

Drazí farníci,

přítomnost na bohoslužbách není nyní možná.

V neděli 15.11. bude opět vysílána online mše sv. v 9:00 z kostela sv. Remigia z Čakovic.

Možnost přijmout v neděli sv. přijímání ve vinořském kostele bude od 10:30 do 11:30.

V nastávajícím týdnu bude možné přijmout Eucharistii v kostele v následující době:

 • Út 17.11. – 18:00 – 18:30
 • St 18.11. –  18:00 – 18:30
 • Čt 19.11. – 18:00 – 18:30
 • Pá 20.11. –  18:00 – 18:30

Ve středu a v pátek bude možnost přijmout svátost smíření (P.Stanislaw)

Ostatní informace naleznete ve farních ohláškách.


4. listopadu 2020

Drazí farníci,

chtěl bych vás všechny poprosit, abyste se připojili spolu  se mnou v modlitbě za naše bratry fokolaríny ve Vinoři, kteří dnes nastoupili cestu karantény.

Nechť je ochraňuje Panna Maria, aby zůstalo pouze u karantény.

Děkuji všem.

P. Stanislaw


Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.

 V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží k dispozici pro věřící v udělování svátostí smíření a svatého přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužili třikrát za den mši.

Zdroj: Vatican News, liturgie.cz


14. října 2020:

Moji milí,

od středy 14. 10. do úterý 3. 11. se na základě Usnesení Vlády ČR z 12. 10. zakazují vnitřní i venkovní shromáždění větší než 6 osob, což se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady. Toto opatření má – spolu s dalšími omezeními – za cíl pokusit se současné lavinové šíření koronaviru zpomalit tak, aby kapacita našich zdravotnických zařízení stačila pro ty, kteří musejí být hospitalizováni s vážnějším průběhem nemoci, a zároveň aby zdravotní péče mohla fungovat i pro jiné pacienty.

Některá z těchto rozhodnutí za nás již učinili či učiní jiní, mnohá ale musíme učinit my sami. Třeba tím, že budeme vládní opatření respektovat. K tomu nakonec vyzývají nejen mnozí odborníci a sami již nyní velmi přetížení zdravotníci z terénu, ale poslední dny i politici napříč politickým spektrem.

Místo nedělních bohoslužeb, setkání s přáteli, či návštěv u příbuzných můžeme zůstat se svými dětmi či s dalšími nejbližšími doma a propojit se cestou televize, telefonu, či internetu. Znovu obnovujeme pravidelné vysílání nedělních bohoslužeb v 9 hodin v kostele sv. Remigia. Plánujeme i další možnosti internetového vysílání či online propojení. Prosím, sledujte naše webové stránky pro aktuální informace a možnosti.

Pokud někdo nemá možnost online připojení a chce se setkat ke slavení eucharistie v jednom společenství na místě s dalšími věřícími, doporučuji k tomu využít bohoslužby během týdne.

Tato doba nás znovu zvláštním způsobem zve k vynalézavosti v hledání způsobů slavení neděle v rodinách, domácí liturgii, společné a osobní modlitbě. Využijme toho a hledejme nové cesty, jak jít dál a nechat se obdarovat i v této těžké a neobvyklé době.

Můžete si v neděli uspořádat domácí bohoslužbu, která bude kratší a více přizpůsobená dětem. Často je to lepší řešení, než sedět u televize a napomínat děti, ať vydrží, že už to brzo skončí. Lze začít s nejjednodušší variantou (Kříž, poděkování Bohu, evangelium, povídání si o přečteném, přímluvy, pozdravení pokoje, Otčenáš, kříž). Jak slavit neděli s domácí bohoslužbou s dětmi, aby to pro nás všechny byla radost? Doporučení pro rodiny s dětmi jsme v týmu připravili ZDE.

Myslím na vás a nesu vás všechny ve svém srdci. Budu rád, když se mi ozvete, ať již mailem, či telefonicky.

Váš otec Stanislaw


MENU