Pořad bohoslužeb

Ve čtvrtek 18.4. začíná Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek  18:00 mše sv.
Velký pátek 15:00 Křížová cesta 
18:00 Velkopáteční obřady
Bílá sobota 19:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční mše sv. s žehnáním pokrmů
10:30  Vinoř
10:45  Satalice
Velikonoční pondělí 10:30 mše sv.

Kostel Povýšení sv. Kříže – Vinoř

Úterý –    18:00 Mše sv.
Středa –  18:00 Mše sv.
Čtvrtek – 18:00 Mše sv.
Pátek –   18:00 Mše sv.
(od 17:00 příležitost k sv. smíření – P. Stanislaw)
Neděle – 10:30 – Mše sv. – P. Stanislaw

Kaple sv. Anny – Satalice

Sobota –  19:00 (Mše sv. s nedělní platností) –
P. Stanislaw

MENU