4. NEDĚLE POSTNÍ

Dnes slavíme 4. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Neděle 18. března  5. neděle postní

Poznámky

  • Pořad bohoslužeb je obvyklý.
  • V pátek je od 17:30 v kostele křížová cesta, na kterou navazuje mše sv.
  • Dnes se koná sbírka na charitní činnost v arcidiecézi. Děkujeme všem, kdo do této sbírky přispějí.
  • V úterý je VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA.
  • Ve středu po mši sv. se koná biblická hodina, resp. průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
  • Dnes v 19:30 bude setkání biřmovanců na faře.
  • V neděli 18. března 2018 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede P. Miroslav Herold SJ. Prosíme, aby se zájemci napsali na připravený arch papíru z důvodu zjištění počtu účastníků, počtu obědů a počtu dětí pro alternativní tvořivý program.
  • Srdečně jste zváni na společné slavení rekviem za kardinála Miloslava Vlka, které se koná v sobotu 17. 3. 2018 v 18:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem bude kardinál Braz de Aviz, prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života.
  • V neděli 18. března od 16.00 hodin v zasedacím sálu úřadu MČ Praha-Smíchov se koná setkání iniciativy Zlatá Praha na téma Chiara Lubichová a 50 let Hnutí fokoláre v ČR – více viz plakát.

Neděle 18. března: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU