5. NEDĚLE POSTNÍ

Dnes slavíme 5. neděli postní. V 10:45 je mše sv. v Satalicích.

Liturgické památky tohoto týdne

Pondělí 19. března Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Neděle 25. března  Květná (pašijová) neděle

Poznámky

 • Pořad bohoslužeb je obvyklý s tím, že bude mše sv. také v pondělí na Slavnost sv. Josefa od 18:00 hod. v kostele.
 • Příští neděli vám budou požehnány tzv. kočičky. Prosíme, abyste si je přinesli s sebou.
 • V pátek je od 17:30 hod. v kostele křížová cesta, na kterou navazuje mše sv.
 • Ve sbírce na charitní činnost v arcidiecézi se vybralo 6.616,- Kč (Vinoř 5.705,- Kč a Satalice 911,- Kč).
 • Zpovídání před Velikonocemi: v neděli 25. března od 14:30 do 17:00 hod. na faře a v úterý 27. března od 17:00 do 19:30 hod. (od 18:00 hod. na faře). Zpovídá se také před každou mší sv. V satalické kapli se bude zpovídat v neděli 25. března hned po mši sv.
 • Křížová cesta lesem (nejen) pro děti se bude konat v úterý 20. března, sraz v 17:00 hod. na hrázi rybníků Malá a Velká Obůrka.
 • Ve středu 21. března se po mši sv. koná biblická hodina, resp. průprava na hlubší porozumění biblickým textům následující neděle.
 • Setkání biřmovanců bude příští neděli, tj. 25. března v 19:30 hod., dnes nebude.
 • Předvelikonoční úklid kostela bude v sobotu 24. března od 9:00 hod. Prosíme o hojnou účast.
 • Kající bohoslužba pro děti se uskuteční v úterý 27. března od 17:00 hod. v kostele. Bude příležitost přijmout svátost smíření pro děti i dospělé do 19:30 hod. – viz výše.
 • Dnes jste zváni na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Miroslav Herold SJ. Duchovní obnova proběhne ve farním centru Betlém. Pro děti je zajištěn alternativní tvořivý program na faře.
 • Na Bílou sobotu, tj. 31. března, od 9:00 do 18:00 hod. bude adorace u Božího hrobu. Prosíme farníky, aby se zapisovali na půlhodinové služby v kostele do připravené tabulky na postranním oltáři vzadu v kostele.
 • Zveme mládež v sobotu 24. 3. na oslavu Světového dne mládeže v pražské arcidiecézi. Program začíná v 9:00 v aule Arcibiskupského gymnázia.
 • Letní čas v roce 2018 začne platit v noci 25. března. Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00 hod. Noc se zkracuje o hodinu.

Neděle 25. března: mše svaté   09:00 Vinoř    10:45 Satalice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU