Farní ohlášky 21.6.2020 – 12. neděle v mezidobí

• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní nedělní slavnosti spojené s Prvním svatým přijímáním, zvláště děkujeme katechetce Marušce Novákové

• Poděkování paní Magdaleně Rytinové za vedení farního zpravodaje (později Vinosatu), rovněž poděkování manželovi Robertovi za zpracování a tisk zpravodaje (redakci Vinosatu přebírá pan Petr Ettler, i jemu patří dík)

• V úterý 23.6. od 19:00 bude na čakovické faře další biblické setkání, které povede P. Stanislaw

• Ve středu 24.6. se sejde Ekonomická rada farnosti

• Příští neděli se při mši sv. uskuteční finanční sbírka na bohoslovce naší diecéze

• Příští neděli 28.6. při mši sv. poděkujeme za přítomnost a spolupráci ve Vinoři jednomu ze zodpovědných za hnutí fokoláre Pepíku Bambasovi, který odchází do Vídně. Po mši sv. jste všichni zváni na malé občerstvení do farního centra Betlém

• V neděli 26.7. zveme v odpoledních hodinách na svatoanenskou pouť do Satalic, program bude na nástěnkách, zváni jsou obzvláště Aničky, babičky, dědové, vnoučata

• Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se uskuteční 5.9.2020, nahlašujte se u jáhna Aloise Koláčka

Přejeme ve zdraví prožité následující dny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU