Farní ohlášky 21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí

  • Z důvodu dovolené, kterou má P. Stanislaw od 22.- 30. 10. ve středu 24. 10. v Satalicích bude sloužit mši sv. Jiří Kratochvíl. V pátek 26. 10. se výjimečně ruší mše sv. ve Vinoři, rovněž se výjimečně ruší 27.10. sobotní mše sv. v Satalicích. V neděli 28. 10. bude mši sv. sloužit P. Alan Křišťan, salesián. Ve čtvrtek 25. 10. se ruší i farní úřední hodiny.
  • Ve čtvrtek 1.11. bude slavnost všech svatých a všechny srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 18:00 ve Vinoři.
  • V pátek 2.11. bude památka zesnulých, mše sv. obětovaná za všechny kněze, kteří sloužili ve Vinoři, za zesnulé farníky a členy našich rodin se bude konat v 18:00 ve Vinoři.
  • Srdečně zveme též na mši svatou, která se bude konat v sobotu 3. 11. v 11:00  v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích za všechny zemřelé a padlé z této obce a za naše příbuzné a přátele. Budeme moc rádi, když my vinořští podpoříme naše sestry a bratry ve Cvrčovicích na této mši svaté.
  • Bohoslužba slova se vzpomínkou na zemřelé se bude konat na vinořském hřbitově 4.11. v 16:00. Bohoslužbu povede jáhen Alois Koláček.
  • Dnešní sbírka byla určena na misie. Moc děkujeme za každý Váš příspěvek.
  • V souvislosti se změnou času, která se bude konat ze soboty na neděli– 28. 10. se mění dnem 3. 10. hodina začátku mše sv. v Satalicích. Místo v 19:00 mše začne v 17:00, jak již bylo avizováno. Tento čas bude platit až do změny času na letní.
  • Mnohým z nás začíná chybět agapé po nedělní mši svaté. Z důvodu přesunutí mše sv. na pozdější hodinu to teď už není možné. Rádi bychom se scházeli vždy na první neděli v měsíci přede mší svatou od 9 hodin na společnou snídani. Vezměte s sebou to, co byste snídali doma, a přineste na faru ke společnému stolu. Čaj a kafe, příp. kakao budou k dispozici. P. Stanislaw přijde také mezi nás-hned po mši sv. v Čakovicích. První farní snídaně bude v neděli 4. listopadu od 9 hodin v Betlémě. Už teď přejeme dobrou chuť všem.

          Svátky v týdnu:

  • Středa 24.10.- sv. Antonína Maria Klereta
  • Neděle 28.10. – 30. neděle v mezidobí (sv.Šimona a Judy)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU