Farní ohlášky 24.11. 2019 – Slavnost Ježíše Krista Krále

  • Sbírka na rekonstrukci varhan minulou neděli vynesla 14 763,- Kč. Na akci Den Bible zašleme 1 245,-Kč. Dárcům děkujeme
  • Příští neděle je první adventní. Na nedělní mši sv. můžete přinést k požehnání svoje adventní věnce
  • Příští neděli po mši sv. bude krátké představení  Mary’s Meals, hnutí poskytující jídlo dětem v chudých zemích
  • Ve čtvrtek 28.11. se P. Stanislaw zúčastní kněžského dne, z tohoto důvodu nebude v kanceláři úřední den
  • Zveme vás na bohoslužby v tomto týdnu na faře, v úterý od 18:10 , středa – pátek od 18:00
  • V pátek 29.11. od 17:15 příležitost ke svátosti smíření ve farní kanceláři, možnost adorace Nejsvětější svátosti oltářní
  • V adventní době budou roráty každý pátek v 6:00 ráno v kostele, večerní mše sv. na faře v adventní době nebude
  • Dne 30.11. se z technických důvodů ruší setkání ministrantů, náhradní termín bude oznámen, omlouváme se
  • V neděli 8.12. se od 15:00 ve vinořském Betlémě uskuteční Adventní duchovní obnova na téma ,,Kdo žízní, ať přijde…“ ZJ 22,17, duchovní obnovu povede Mons. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář pro pastoraci
  • Přejeme požehnaný týden

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU