Farní ohlášky 25. listopadu 2018 – Slavnost Ježíše Krista Krále

 • Mládež srdečně zveme v úterý 27. 11. na setkání na faře v Čakovicích. Zájemci ať čekají v 18:45 u fary ve Vinoři na odvoz
 • V sobotu1.12. se výjimečně nebude konat mše sv. v Satalicích. Místo toho srdečně zveme na adventní bohoslužbu slova v 17:00 do komunitního centra v Satalicích. Bohoslužba je součástí adventního programu pro občany
 • Příští neděli 2.12. začíná adventní doba. Moc vás zveme, abyste si pořídili a přinesli k požehnání adventní věnec, který požehnám jako znamení přicházejícího Pána a bude zároveň výzvou k častější rodinné modlitbě
 • V adventní době ranní rorátní mše sv. bude vždy v pátek v 6:00. Večerní mše sv. v době adventní nebude
 • Od 4.12. – prvního adventního týdne budou ve všední den mše sv. na faře kromě páteční rorátní, která bude v kostele
 • V neděli 2.12. se bude v 15:00 v centru Mariapoli konat slavnost uvítání svatého Mikuláše.
 • V neděli 9. 12. Vás zveme na duchovní obnovu, která se bude konat v naší farnosti. Začneme mší svatou v 10:30 a následovat bude duchovní obnova v betlémě, kde budou mít přednášku Stanislaw („Eucharistie- pozvání na hostinu?“) jáhen Jan Rückl– sekretář biskupa Václava Malého („O postojích a gestech při liturgii“) a katechetka Marie Nedbalová, autorka knihy Misálek nejen pro děti. („Jak prožít a přežít mši svatou s dětmi“). Součástí obnovy bude i oběd. Předpokládaný konec je v 15:00. Prosím zapisujte se do seznamu na bočním oltáři, abychom znali předběžný počet farníků
 • V sobotu 1.12. ve 14:00 bude ve zdejším kostele mše sv. za zesnulou paní Annu Černou
 • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 29.11. od 19:00 na čakovickou faru. Téma setkání – Křesťané a křesťanské církve
 • Přejeme všem požehnaný týden!

        Svátky v týdnu:

 • Pátek 30.11. – sv. Ondřeje, apoštola
 • Neděle 2.12. – 1. neděle adventní

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU