Farní ohlášky 28. října 2018 – 30. neděle v mezidobí

  • Mládež naší farnosti zveme na setkání 30.10. na faře v Čakovicích. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu ve 18:45 z před fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů.
  • Ve čtvrtek 1.11. bude slavnost všech svatých a všechny srdečně zveme na slavnostní mši sv. v 18:00 ve Vinoři.
  • V pátek 2.11. bude památka zesnulých, mše sv. obětovaná za všechny kněze, kteří sloužili ve Vinoři, za zesnulé farníky a členy našich rodin se bude konat v 18:00 ve Vinoři.
  • Srdečně zveme též na mši svatou, která se bude konat 3. 11. v 11:00 v sobotu v kostela Stětí sv. Jana Křtitele ve Cvrčovicích za všechny zemřelé a padlé z této obce a za naše příbuzné a přátele. Budeme moc rádi, když my vinořští podpoříme naše sestry a bratry ve Cvrčovicích na této mši svaté.
  • Bohoslužba slova se vzpomínkou na zemřelé se bude konat na vinořském hřbitově 4.11. v 16:00. Bohoslužbu povede jáhen Alois Koláček.
  • Mnohým z nás začíná chybět agapé po nedělní mši svaté. Z důvodu přesunutí mše sv. na pozdější hodinu to teď už není možné. Rádi bychom se scházeli vždy na první neděli v měsíci přede mší svatou od 9 hodin na společnou snídani. Vezměte s sebou to, co byste snídali doma, a přineste na faru ke společnému stolu. Čaj a káva, příp. kakao budou k dispozici. P. Stanislaw přijde také mezi nás-hned po mši sv. v Čakovicích. První farní snídaně bude v neděli 4. listopadu od 9 hodin v Betlémě. Už teď přejeme dobrou chuť všem.
  • Přejeme všem požehnaný týden!

      Svátky v týdnu:

  • Čtvrtek 11. – Slavnost všech Svatých
  • Pátek 2.11. – Památka všech věrných zemřelých
  • Neděle 4.11. – 31. neděle v mezidobí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU