Farní ohlášky 3.5.2020 – 4. neděle velikonoční

  • V následujícím týdnu budou mše sv. v kostele v počtu max. 15 osob.

Prosíme svoji účast na mši sv. nahlaste formou sms na mob.tel. 606 664 398 (jáhen Alois Koláček), ve tvaru: den-Vinoř/Satalice – hodina – počet osob

  • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Sobota 2.5 18:00 19:00
Neděle 3.5. 9:00 a 10:30  
Úterý 5.5. – Pátek 8.5. 18:00  
Sobota 9.5. 18:00 19:00
Neděle 10.5. 9.00 a 10:30  
  • Věřící, kteří se nebudou moci účastnit mše sv., mohou v sobotu a v neděli vždy 15 minut před začátkem mše sv. přijmout Eucharistii
  • V kostele prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů (neplatí pro rodiny) a použití ochranných roušek. Kdo bude přítomen na sobotní mši sv., dejte prosím možnost v neděli někomu dalšímu.
  • Nedělní bohoslužbu celebrovanou  P. Stanislawem naleznete na stránkách čakovické farnosti, kanál Youtube – Farnost Čakovice
  • Možnost přijetí svátosti smíření:

Pátek 8.5.        17:00 – 17:55   sakristie     P.Stanislaw
Další možnost přijetí svátosti smíření lze domluvit s P. Stanislawem (tel. 737 280 624) a fokolaríny P. Františkem    (tel. 605 266 070) a  P. Jiřím (tel. 603 867 930)

  • Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit finančně provoz farnosti zasláním finanční částky na účet 113495329/0800
  • Příprava na křest malých dětí

Zájemci se setkají: 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. na čakovické faře od 17:00 hod. V případě zájmu kontaktujte prosím Kateřinu Kulawiecovou na: kulawiecova@seznam.cz

  • Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20:00 hod za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele, za všechny, kteří mají strach.

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonočních dny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU