Farní ohlášky 6. ledna 2019 – Slavnost Zjevení Páně

  • Od dnešní neděle do úterý bude probíhat Tříkrálová sbírka
  • Děkujeme všem, kteří přišli dohlížet na Jesličky v době otevřeného kostela
  • Děkujeme všem, kteří minulou neděli přinesli občerstvení a podíleli se na organizaci návštěvy pana biskupa Malého
  • V Satalicích se od 2.1.2019 ruší pravidelná mše sv., která byla v 18:00. Zároveň od soboty 5.1. bude sobotní mše sv. s nedělní platností pravidelně od 19:00
  • Ve dnech 11.-12.1. připravujeme výlet mladých na Dobříš. Kdo z mladých by měl o něj zájem, je zván, aby se dnes přihlásil u P. Stanislawa. Cena je 100 Kč
  • Zájemce o přijetí svátosti křtu, případně dalších svátostí zveme na setkání tento čtvrtek 10.1.2019 od 19:00 na faru v Čakovicích. Tentokrát na téma: Nový Zákon
  • Na opravu vinořských varhan bylo darováno k 31.12. 2018 – 87 200,-Kč
  • Připravujeme volby do nové pastorační rady, volby proběhnou 19. a 20. ledna 2019 – více na webu naší farnosti
  • Příští neděli je svátek Křtu Páně, tímto svátkem končí vánoční doba

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA načítání...

MENU