Liturgie pro děti – hádanka na neděli

Několik podnětů, jak si připomenout a prožívat s dětmi i během týdne základní myšlenku neděle:

Společné téma: Obraťme se z lidských temnot k Ježíši, světlu národů.

Inspirace pro děti: Ježíš říká: Obraťte se. Můžeme děti vyzvat, aby se každé z nich obrátilo tím směrem, odkud si myslí, že přijde Boží království. Poté můžeme diskutovat o tom, že Boží království přišlo z nebe, ale je už zde na zemi a my ho svým jednáním nemáme narušovat.

Příběh: Ježíš vyzývá k obrácení a konání dobra. K tomu povolává i své apoštoly. Podobně Bětuška vyzvala sourozence, maminku a sousedy, aby šli udělat radost paní Vyskočilové.

Odpověď na hádanku napiš na lístek a se svým jménem ji vhoď do označené krabice v kostele.

3. neděle v mezidobí

Více o Liturgii pro děti

MENU