Liturgie pro děti – hádanka na neděli

Několik podnětů, jak si připomenout a prožívat s dětmi i během týdne základní myšlenku neděle:

Společné téma: Kristus je králem z rodu Davidova. On je branou do nebeského království.

Inspirace pro děti: Na modlitbu můžeme s dětmi nakreslit obrázek Krista s královskou korunou. Potom každý obkreslí své chodidlo, vystřihne ho a položí tak, aby „jeho kroky směřovaly ke Králi“.

Příběh: Král všechny nabádá k tomu nejlepšímu a je na nás, jestli ho poslechneme. Kryštof pochopil, že vzít na sebe starost o druhé (stát se jejich šéfem, králem), je velmi těžký úkol.

Odpověď na hádanku napiš na lístek a se svým jménem ji vhoď do označené krabice v kostele. Protože některé hádanky jsou pro některé děti těžké, nabízíme někdy dvě varianty hádanek, záleží na vás, kterou si vyberete.

Slavnost Ježíše Krista Krále

Více o Liturgii pro děti

MENU