Liturgie pro děti – hádanka na neděli

Milá rodinko: maminko, tatínku, děti!
Náš milující nebeský Tatínek nás zve k sobě do Nebeského království. Posílá nám dopisy a vyzývá nás, abychom je četli – nejen poslouchali v kostele. Dobrá příležitost k tomu je společné přečtení evangelia na neděli už v sobotu. Sdílení myšlenek a zážitků v rodině je obohacující pro všechny. K tomu můžeme využít i aktivitu:

SCHRÁNKOVÁNÍ

Každé dítě, které se chce zapojit, může mít v kostele svoji schránku, kterou si označí svým jménem.

Každou neděli přede mší svatou (nikoli během mše sv.) může luštitel vložit do své schránky odpověď na jednu z hádanek z příslušné neděle a čekat …. a následující neděli se do schránky podívat…

Kde najdete hádanku? Máte tři možnosti:

1. hádanka v sešitku Liturgie pro děti (jako dosud) – viz 1. obrázek zde na stránce.

2. hádanka na kvízu. Přečtěte si s rodiči předem evangelium příští neděle, které vám napoví odpověď.  Kvíz je na 2. obrázku zde na stránce.

nebo

3. Pokud nechceš luštit hádanku, můžeš si pouze přečíst evangelium na příští neděli a napiš nebo nakresli na lístek, o čem je.

                                                                                                                                                     

30. neděle v mezidobí

Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe.

Několik poznámek k SCHRÁNKOVÁNÍ:

SCHRÁNKOVÁNÍ se můžete zúčastnit i s dítětem asi od tří let. Převyprávíte mu příběh z evangelia a na malý lístek třeba společně nakreslíte malý obrázek k tématu evangelia.

Když nebudete některou neděli v kostele, můžete jednotlivé hádanky sledovat tady na webu. Před každou nedělí napsat (nakreslit) odpověď a pak oba lístky vhodit do schránky v kostele.

Více o Liturgii pro děti

MENU