Liturgie pro děti – hádanka na neděli

Odpověď na hádanku napiš na lístek a se svým jménem ji vhoď do označené krabice v kostele. Za vhozenou odpověď si natiskni do kartičky ve tvaru dvojlistu razítko. Odpovědi budou začátkem září slosovány, připraveny jsou malé odměny. Pokud nejsi ve Vinoři o prázdninách, sleduj s rodiči hádanku na webu a piš odpovědi na jednotlivé lístky. Vhoď je do krabice najednou na konci prázdnin, abys měl větší šanci na výhru.

17. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí

19. neděle v mezidobí

Více o Liturgii pro děti

MENU