Liturgie pro děti – hádanka na neděli

Odpověď na hádanku napiš na lístek a se svým jménem ji vhoď do označené krabice v kostele. Po dobu omezených bohoslužeb v kostele doporučujeme hádanku řešit doma pro zpestření, nebudou se však losovat žádné odpovědi. Informujte se o možnosti zakoupit domů sešitky Liturgie pro děti u Jany Foldynové
hajkovajanaing@gmail.com

5. neděle velikonoční

Více o Liturgii pro děti

MENU