Liturgie pro děti – hádanka na neděli

Odpověď napiš na lístek a se svým jménem ji vhoď do označené krabice v kostele.

Více o Liturgii pro děti

24. neděle v mezidobí
MENU