Oprava varhan

Milí farníci,

jak jistě víte, varhany v našem vinořském kostele jsou téměř v havarijním stavu a potřebují velmi nákladnou opravu – budou se restaurovat. Restaurování bude probíhat přes 2 roky a bude rozdělené až na 4 etapy, v celkové výši 1 662 000 Kč (předběžná cena). V souvislosti s tím si Vás dovolujeme požádat o finanční pomoc.

Všem dárcům upřímně děkujeme, Pán Bůh Vám to zaplať!

„Více o připravovaném restaurování našich varhan a způsobech, jak přispět, se
dozvíte na TĚCHTO STRÁNKÁCH.“

MENU