Biblická hodina online

Covid nás omezil v běžných aktivitách, ale je zároveň i výzvou k hledání nových způsobů, jak se propojovat, sdílet, povzbudit se, modlit se a společně žít.

Srdečně vás tedy zveme na online biblickou hodinu, která proběhne v úterý 20.10. v čase 20:30-21:30 přes platformu zoom.

Kdo máte zájem, můžete se připojovat od 20:00, abychom vyzkoušeli a vyladili techniku. Prosím zájemce, kteří nemají doposud zkušenost se systémem zoom, aby se připojili s dostatečným předstihem. Od 20:30 bychom oficiálně začali.Program setkání by byl přibližně následující:

 • Přivítání a úvodní modlitba
 • Prostor pro krátkou reflexi, jak se nám daří, s čím přicházíme, co neseme (každý max. 3 věty, také podle počtu, kolik nás bude).
 • Čtení biblického textu následující neděle
 • Modlitba a vyslovování částí textu, které k nám promlouvají
 • Krátké sdílení nad textem
 • Shrnující modlitba a rozloučení

Technické detaily připojení:
Použijeme platformu zoom, v počítači by mělo stačit kliknout na následující odkaz:

https://us02web.zoom.us/j/81809530972?pwd=cFYwYkV5c1kwT3lHaWtkemgzR3RSUT09#success

Možná vás to vyzve k instalaci klienta pro program zoom. Instalace je s výhodou, ale mohlo by to fungovat i bez instalace, přímo v prohlížeči.Následně klikněte na tlačítko: „join with computer audio“. Pokud máte kameru, tak se vám asi zapne sama.
Měli byste se dostat do „virtuální místnosti“ a vidět ostatní účastníky. Dole jsou ikony na zapínání/vypínání kamery a zapínání/vypínání mikrofonu. Pokud nemluvíte, doporučuji mít mikrofon vypnutý a zapínat pouze na vaše sdělení.
Kdo nemá možnost propojení přes počítač, lze se k setkání připojit i pomocí telefonu, zatelefonování na jedno z následujících telefonních čísel:        5 3889 0161
        2 2888 2388
        2 3901 8272
Po zavolání budete vyzváni (anglicky) k zadání Meeting ID. Zadejte číslo 818 0953 0972 a stiskněte #. Následně zadejte číslo (Passcode) 179837 a stiskněte #.Pokud máte bezplatný telefonní tarif, volání bude bezplatné, jinak je placené dle vašeho tarifu.

Kdyby Vás to někde vyzvalo k zadání Meeting ID a Passcode, tak jsou následující:
Meeting ID: 818 0953 0972
Passcode: 179837

Těšíme se na setkání.

Farní ohlášky 18.10. 2020 – 29. neděle v mezidobí

 • Dle nařízení vlády je v době od 14.10. do 3.11.2020 omezena účast na bohoslužbách na maximálně šest lidí
 • Mše sv. ve všední den budou dle pravidelného pořádku, v neděli mše sv. v 10:30, v čase od 9:30 do 10:25 bude možnost přijmout Eucharistii a bude příležitost ke svátosti smíření (svaté přijímání se podává na ruku), prosíme o dodržování rozestupů a počtu šesti osob v kostele
 • V neděli od 8:00 do 9:00 bude zpovídat P. Stanislaw v Čakovicích
 • Připomínáme možnost sledovat nedělní mši sv. online prostřednictvím youtube kanálu  – odkaz na stánkách farnosti Čakovice – www.farnostcakovice.cz, začátek v 9:00
 • V neděli 18.10. se ruší setkání neofytů
 • V pondělí 19.10. se ruší přednáška Michala Arnota – Kořeny evropské kultury– náhradní termín bude oznámen
 • V úterý 20.10. se ruší Biblická hodina
 • ´Ve čtvrtek 22.10. od 19:00 v Čakovicích na faře probíhá Příprava na křest v dospělosti, zájemci se mohou přihlásit u P. Stanislawa
 • Česká biskupská konference vyzývá k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie COVID 19, sjednoťme se, prosím, každý večer ve 20:00

Přejeme všem požehnané, ve zdraví prožité dny.

OZNÁMENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ DNE 11. 10.

 • V souvislostmi s epidemiologickou situací a novými nařízeními vlády prosíme sledujte webové stránky naší farnosti, kde naleznete aktuální informace týkající se bohoslužeb a aktivit v naší farnosti.
 • Dle nařízení vlády je v době od 12.10. do 25.10. 2020 omezena účast na bohoslužbách na maximálně deset lidí. Pokud přijdete na mši sv. v pořadí jedenáctí a další, prožijte prosím bohoslužbu před kostelem, kam vám také bude doneseno sv. přijímání.
 • Od dnešní neděle 11. 10. od 9:00 bude možnost sledovat mši svatou online z kostela sv. Remigia v Čakovicích. Najdete ji v pravém horním rohu webu naší farnosti.
 • pondělí 12. 10. se ruší přednáška Michala Arnota Kořeny evropské kultury. Náhradní termín bude oznámen.
 • Zájemci o přípravu na křest v dospělosti jsou zváni na faru v Čakovicích ve čtvrtek 15. 10. od 19:00 hod. Zájemci, ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • V neděli 18. 10. se koná setkání neofytů na faře v Čakovicích od 17:00 hod.
 • Stálá rada České biskupské konference (ČBK) vyzývá k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19.  Sjednoťme se, prosím, při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin. Vzadu v kostele, si prosím, vyzvedněte modlitbu doporučenou ČBK.
 • Tým kurzu ALFA ve Vinoři se snaží najít optimální řešení v souladu s aktuálními opatřeními. Informace obdrží účastníci od Kateřiny Kulawiecové nejpozději v pondělí.
 • Nová aktivita pro děti nazvaná schránkování nadále pokračuje.  Všechny informace o schránkování najdete na webu farnosti v rubrice děti.

Farní ohlášky 4.10. 2020 – 27. neděle v mezidobí

 • V souvislostmi s epidemiologickou situací a novými nařízeními vlády prosíme sledujte webové stránky naší farnosti, kde naleznete aktuální informace týkající se bohoslužeb a aktivit ve farnosti
 • úterý 6. 10 od 19:00 zveme na faru do Čakovic na biblické hodiny, které doprovází Antonín Škoch
 • Ve středu 7.10. zveme od 17:00 na setkání do Čakovic na faru rodiče, kteří by chtěli dát pokřtít své dítě
 • Zájemci o přípravu na křest v dospělosti jsou zváni na faru v Čakovicích ve čtvrtek 8. 10. od 19:00. Zájemci, ať se hlásí u P. Stanislawa
 • V sobotu 10.10. od 18:00 se uskuteční v našem kostele benefiční koncert s názvem Varhanní variace v proměnách staletí v podání Pavla Hrubeše, dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu našich varhan

Farní ohlášky 27. 9. 2020 – 26. neděle v mezidobí

 • Dnešní svatováclavská sbírka je určena na církevní školství. Děkujeme za Váš dar.
 • V pondělí 28.9. zveme všechny na pouť do Staré Boleslavi, pro pěší poutníky sraz v 6:30 na hrázi mezi Obůrkami.
 • V pondělí 28.9. na slavnost sv. Václava bude večerní mše sv. v 18:00 v kostele.
 • V pondělí 28. 9. se uskuteční od 18:00 na zámku v Čakovicích přenáška Michala Arnota na téma Dědictví starověkého Říma.
 • V úterý 29.9. od 19:00 ve farním Centru Betlém se uskuteční první setkání Kurzu Alfa
 • Ve středu 30. 9. od 17:00 začne v Čakovicích na faře příprava rodičů na křest malých dětí. Přihlásit se lze na : kulawiecova@seznam.cz
 • V sobotu 3.10. jsme zváni na farní pouť do sousedské farnosti sv. Remigia v Čakovicích. Poutní bohoslužbu ve 14:00 doprovodí sbor Puellae cantantes. Dále bude následovat doprovodný program – divadlo, koncert, výstava soutěže ,,Bůh zná mé jméno“.
 • Prosíme o modlitbu ohledně výběru kandidáta na pozici koordinátora naší farnosti, zájemci o tuto pozici se mohou  přihlásit do 5.10. u P. Stanislawa

Farní ohlášky 20. 9. 2020 – 25. neděle v mezidobí

 • Dnešní finanční sbírka je určena na opravu našich varhan, moc děkujeme za finanční dar.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu poutní slavnosti minulou neděli a na vizitaci farnosti, která proběhla v úterý.
 • Dnes večer se poprvé sejdou v 17:00 v Čakovicích na faře neofyté, nově pokřtění se budou scházet každou 3. neděli v měsíci.
 • V pondělí 21.9. od 18:00 se na zámku v Čakovicích uskuteční další přednáška z cyklu Kořeny křesťanské kultury, tentokrát na téma Dědictví starověkého Řecka
 • V úterý 22.9. se od 17:00 ve farním Centru Betlém setkají rodiče dětí ohledně výuky náboženství v tomto školním roce
 •  V úterý 22. 9. v úterý se koná v Čakovicích od 18:00 mše svatá a po ní následuje setkání s koordinátorkou hnutí Modlitby matek, všechny maminky jsou srdečně zvány.
 • Ve středu 23.9. se sejde Ekonomická rada farnosti
 • V pátek 25.9. se na faře v Čakovicích od 15:00 sejde mládež k přípravě na svátost křtu a přijetí Eucharistie – zájemci se mohou hlásit u P. Stanislawa
 • V sobotu 26.9. nebude v Satalicích výjimečně večerní mše sv.
 • V pondělí 28.9. zveme všechny na pouť do Staré Boleslavi, pro pěší poutníky sraz v 6:30 na hrázi mezi Obůrkami.
 • V pondělí 28.9. na slavnost sv. Václava bude večerní mše sv.18:00 v kostele
 • V úterý 29.9. od 19:00 ve farním Centru Betlém se uskuteční první setkání Kurzu Alfa
 • V úterý 29.9. bude na faře v Čakovicích od 19:30 setkání mužů
 • Ve čtvrtek 1.10. od 19:00 proběhne na faře v Čakovicích první setkání dalšího cyklu – Příprava na křest dospělých – zájemci se mohou hlásit u P. Stanislawa

Farní ohlášky 13. 9. 2020 – 24. neděle v mezidobí

 • Dnes prožíváme farní pouť, po mši sv. se setkáme v prostorách farního centra Betlém.
 • V úterý 15.9. přijde do naší farnosti na vizitaci Otec biskup Mons. Václav Malý, po večerní mši sv. bude příležitost k setkání.
 • Srdečně všechny zveme dnes odpoledne na slavnostní bohoslužbu od 16:00 u kaple sv. Kříže ve staré části Letňan na Staré návsi. Následovat bude dětské představení divadla Prima den a společné posezení s koncertem kapely Tuesday melody.
 • Ve čtvrtek 17.9. od 18:30 proběhne v Čakovicích první setkání dobrovolníků Farní charity, zde ve Vinoři bychom časem chtěli Farní charitu také založit.
 • V neděli 20.9. od 17:00 bude na faře v Čakovicích setkání neofytů.
 • Od úterý 29.9. začnou na vinořské faře kurzy Alfa, informace jsou na nástěnce, přijměte prosím pozvání.

Přejeme všem požehnané dny

Farní ohlášky 6. 9. 2020 – 23. neděle v mezidobí

• Děkujeme všem farníkům, kteří se zúčastnili včerejší pouti na Svatou Horu.
• V pondělí 7.9. se uskuteční další setkání nad kořeny křesťanské kultury, tentokrát na téma křesťanství, začátek v 18:00 na zámku v Čakovicích.
• V úterý 8.9. od 19:00 se na faře sejde katechetický tým.
• V úterý 8.9. je svátek Narození Panny Marie.
• Ve středu 9.9. se sejde Pastorační rada farnosti.
• Příprava na křest – dospělým, kteří mají zájem o přijetí svátosti křtu či přijetí (první) svátosti eucharistie, se nabízí od září 2020 setkávání ve čtvrtek od 19:00 na faře. Přihlašování u P. Stanislawa na adrese stanislaw.gora@knez.cz.
• V neděli 13.9. budeme slavit v našem kostele poutní mši sv., a to za účasti generálního vikáře Mons. Zdenka Wasserbauera, po mši sv. se setkáme v prostorách farního centra Betlém.
• V úterý 15.9. přijde do naší farnosti na vizitaci Otec biskup Mons. Václav Malý, po večerní mši sv. bude příležitost k setkání.
• Od úterý 29.9. začnou na vinořské faře kurzy Alfa, informace jsou na nástěnce, přijměte prosím pozvání.
• Víkend pro manžele a rodiny s dětmi ve Štěkni se uskuteční v termínu 23.10. – 25.10., bližší informace na nástěnkách.

Přejeme všem požehnané dny

MENU