Farní ohlášky 10.11. 2019 – 32. neděle v mezidobí

 • Od 8.11. do 12.11. má P. Stanislaw řádnou dovolenou
 • Dne 12.11. od 19:30 se uskuteční na faře v Čakovicích setkání mužů, téma- Krize středního věku – host a přednášející P. Petr Beneš
 • Ve středu 13.11. se na faře od 19:00 uskuteční setkání týmu ohledně katecheze dětí
 • Od 5.11. jsou večerní mše sv. v týdnu na faře

Přejeme všem požehnaný týden

Farní ohlášky 3.11. 2019 – 31. neděle v mezidobí

 • Na varhany minulou neděli bylo vybráno 7 297,-Kč, velké poděkování všem dárcům
 • Příští neděli bude věnována finanční sbírka na potřeby Arcidiecézní charity
 • Ve čtvrtek 7.11. nebude večer mše sv., nabízíme možnost bohoslužby ráno v 8:00 v mužském fokoláre
 • Od 8.11. do 12.11. bude mít P. Stanislaw řádnou dovolenou
 • Dne 12.11. od 19:30 se uskuteční na faře v Čakovicích setkání mužů, téma- Krize středního věku – host a přednášející P. Petr Beneš
 • Od 5.11. bude večerní mše sv. v týdnu na faře

Farní ohlášky 27.10. 2019 – 30. neděle v mezidobí

 • Sbírka minulou neděli byla určena na Misie. Ve Vinoři se vybralo 9 773,-Kč, v Satalicích 3 465,-Kč, děkujeme všem dárcům
 • Dnešní sbírka je určena na varhany, na ekonomické radě bylo potvrzeno, že se půjde cestou celkové rekonstrukce varhan
  Ve středu 30.10. od 19:00 se na faře sejde tým ohledně pastorace dětí
  Dne 31.10. se sejde pastorační a ekonomická rada naší farnosti
  1.11. Slavnost Všech svatých, slavnostní mše sv. v 18:00 ve vinořském kostele, možnost svátosti smíření od 17:00 v sakristii
 • V sobotu 2.11. bude v obci Cvrčovice v 11:00 mše sv. za zemřelé
  V sobotu 2.11. od 16:00 se uskuteční na vinořském hřbitově mše sv. za naše zemřelé
  V neděli 3.11. proběhne v Čakovicích uvedení do katechumenátu šesti dospělých osob, kteří dá-li Pán budou o Velikonocích pokřtěni, prosíme o modlitbu za ně
  Od 5.11. bude večerní mše sv. v týdnu na faře

Farní ohlášky 20.10. 2019 – 29. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je určena na Misie. Děkujeme všem za příspěvek. Z tohoto důvodu sbírka na varhany se přesouvá na příští neděli 27.10.
 • V úterý  22.10. se sejde ekonomická rada farnosti, bude projednávat rekonstrukci našich varhan, prosíme o modlitbu k Duchu svatému o Dar moudrosti a správného rozhodnutí
 • Dne 31.10. se sejde pastorační a ekonomická rada naší farnosti
 • Připomínáme 1.11. Slavnost Všech svatých, slavnostní mše sv. v 18:00 ve vinořském kostele.
 • V sobotu 2.11.bude v obci Podolanka v 11:00 mše sv. za zemřelé
 • V sobotu 2.11. od 16:00 se uskuteční na vinořském hřbitově vzpomínková bohoslužba za naše zemřelé
 • Od 5.11. bude večerní mše sv. v týdnu na faře

Farní ohlášky 13.10. 2019 – 28. neděle v mezidobí

 • Ve středu 9.10. od 17:00 začne v Čakovicích na faře nový cyklus setkání pro rodiče, kteří chtějí dát pokřtít dítě, zájemci se mohou nahlásit e-mailem u P. Stanislawa
 • V úterý 15.10. od 19:30 zveme do Čakovic na faru všechny muže – začne SETKÁVÁNÍ CHLAPŮ, setkání bude jednou do měsíce
 • V úterý 15.10. od 19:00 bude na vinořské faře setkání naší mládeže, všichni mladí jsou srdečně zváni
 • Ve středu 22.10. se sejde ekonomická rada farnosti
 • Příští neděle je neděle určená misiím – Misijní neděle. Finanční sbírka bude určena právě pro misijní země. Z tohoto důvodu sbírka na varhany se posouvá na příští neděli 27.10.
 • Od 5.11. bude večerní mše sv. v týdnu na faře

Farní ohlášky 6.10. 2019 – 27. neděle v mezidobí

• Dnes po mši sv. bude provedeno sčítání účastníků nedělních bohoslužeb
• Ve středu 9.10. od 17:00 začne v Čakovicích na faře nový cyklus setkání pro rodiče, kteří chtějí dát pokřtít dítě, zájemci se mohou nahlásit e-mailem u P. Stanislawa
• V úterý 15.10. od 19:30 zveme do Čakovic na faru všechny muže – začne SETKÁVÁNÍ CHLAPŮ, setkání bude jednou do měsíce
• Každý čtvrtek mezi 11:00 – 12:00 je možné osobní setkání s P. Stanislawem na faře
• Svátost smíření je možné přijmout každý pátek v čase 17:15 – 17:55 v kostele, v této době je příležitost k adoraci vystavené Nejsvětější svátosti oltářní
• V době od 11.10. do 14.10. bude P. Stanislaw nepřítomen, zúčastní se rekolekce pro manželské páry
• Příští neděli 13.10. se uskuteční ve farním sále od 9:00 do 10:15 farní snídaně, káva a čaj bude k dispozici, pro děti workshop od 9:00 k tématu Misijního měsíce

Farní ohlášky 29.9. 2019 – 26. neděle v mezidobí

 • V pátek 4.10. si připomeneme sv. Františka z Assisi, zveme všechny na mši sv.
 • Dne 5. a 6.10. oslaví sousední čakovická farnost posvícení. V sobotu 5.10. bude v 9:00 slavnostní mše sv. s hudebním doprovodem pěveckého sboru Cameráta a v 15:00 odpoledne proběhne na čakovické ZŠ Eduarda Beneše panelová diskuze na téma – Jak Čakovice ke sv. Remigiu přišli
 • V neděli 6.10. v kostele v Čakovicích po mši svaté v 9:30 proběhne přednáška Kateřiny Lachmanové: „Obrácení není luxus“
 • V úterý 15.10. od 19:30 zveme do Čakovic na faru všechny muže – začne SETKÁVÁNÍ CHLAPŮ, setkání bude jednou do měsíce
 • Každý čtvrtek mezi 11:00 – 12:00 je možné osobní setkání s P. Stanislawem na faře
 • Svátost smíření je možné přijmout každý pátek v čase 17:15 – 17:55 v kostele, v této době je příležitost k adoraci vystavené Nejsvětější svátosti oltářní
 • V neděli 6.10. proběhne diecézní sčítání účastníků bohoslužeb, kdo vnímá farnost Vinoř jako domovskou, prosím neodjíždějte a přijďte na nedělní mši sv., sčítání v Satalicích proběhne v sobotu večer

Farní ohlášky 22.9. 2019 – 25. neděle v mezidobí

 • Sbírka na varhany minulou neděli vynesla 15 466,- Kč, děkujeme dárcům
 • Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací farního dne minulou neděli
 • V neděli 6.10. v kostele v Čakovicích po mši svaté  v 9:30 proběhne přednáška Kateřiny  Lachmanové :“Obracení není luxus“
 • V úterý 15.10. od 19:30 zveme do Čakovic na faru všechny muže – začne SETKÁVÁNÍ CHLAPŮ, toto setkání bude jednou do měsíce
 • Každý čtvrtek mezi 11:00 – 12:00 je možné osobní setkání s P. Stanislawem na faře
 • Svátost smíření je možné přijmout každý pátek v čase 17:15 – 17:55 v kostele, v této době je příležitost k adoraci vystavené Nejsvětější svátosti oltářní
 • Příští neděli 29.9. proběhne Svatováclavská sbírka na církevní školství
MENU