Farní ohlášky 19.1.2020 – 2. neděle v mezidobí

 • V úterý 21.1. a ve středu 22.1. nebude večerní mše sv., ve středu 22.1. možnost mše sv. v 8:10 v mužském fokoláre
 • Je možné se nahlašovat na farní zájezdy Gruzie, Dolomity a Medžugorje
 • V úterý 21.1. se uskuteční od 19:30 na faře v Čakovicích další setkání mužů
 • Ve středu 22.1. se uskuteční v Čakovicích na faře další setkání rodičů, kteří mají zájem o křest dítěte
 • V pátek 24.1. při večerní mši sv. budeme prosit za dar zdraví pro vinořského chlapce Samuela Buška
 • Přejeme požehnané dny

Farní ohlášky 12.1.2020 – Svátek křtu Páně

 • Dnešním svátkem končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí
 • Zítra, v pondělí 13.1. zveme od 19:00 na zámek do Čakovic na přednášku PhDr. Michaela Arnota – Kořeny křesťanské kultury
 • V úterý 14.1. zveme poprvé na Biblické hodiny s P. Stanislawem, začátek v 19:00 na čakovické faře, setkání budou každý druhý týden
 • V tomto týdnu budou mše sv. od úterý do pátku na faře
  Je možné se začít nahlašovat na farní zájezdy Gruzie, Dolomity a Medžugorje
 • Příští úterý 21.1. se uskuteční od 19:30 na faře v Čakovicích další setkání mužů
 • Příští neděli 19.1. zveme všechny od 9:00 na farní snídani, vedle společného sdílení se dozvíme od Dominika Obruči o setkání Taizé ve Wroclawi, pečivo a koláče vítány
 • Příští neděli 19.1. poděkujeme při mši sv. za život a dílo Chiary Lubichové, připomeneme si sté výročí jejího narození
 • Přejeme požehnané všední dny

Farní ohlášky 5.1.2020 – 2. neděle po Narození Páně

 • Velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli připravit v našem kostele vánoční dny
 • Zítra 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, večerní mše sv. bude v kostele
 • Ve středu 8.1. se od 9:00 uskuteční ve farním sále setkání seniorů
 • Ve středu 8.1. se od 17:00 uskuteční na faře v Čakovicích setkání rodičů, kteří chtějí svátost křtu pro své dítko
 • Ve středu 8.1. se uskuteční od 19:00 zasedání ekonomické rady farnosti
 • V sobotu 11.1. zveme od 9:00 do Betléma ve Vinoři manželské páry na Duchovní obnovu pro manžele, téma – Udělal bych něco jinak, kdybych věděl to, co vím dnes? – poslední volná místa můžete obsadit skrze nahlášení se u P. Stanislawa
 • V pondělí 13.1. zveme od 19:00 na zámek do Čakovic na přednášku PhDr. Michaela Arnota – Kořeny křesťanské kultury
 • V úterý 14.1. zveme na Biblické hodiny s P. Stanislawem, začátek v 19:00 na čakovické faře, setkání budou každý druhý týden
 • V tomto týdnu budou mše sv. od úterý do pátku na faře
 • Je možné se začít nahlašovat na farní zájezdy Gruzie, Dolomity a Medžugorje
 • Přejeme požehnané vánoční dny

Farní ohlášky 29.12. 2019 – Svátek Svaté rodiny

 • V úterý 31.12. na svátek sv. Silvestra při mši sv. v 17:30 poděkujeme za uplynulý rok
 • V Čakovicích 31.12. bude děkovná mše sv. v 00:00
 • Ve středu 1.1.2020 je Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše sv. v 10:30
 • Jesličky v našem kostele budou přístupné:
  31.12. – 14:00-17:00
 • V sobotu 4.1. od 17:00 zveme do Centra Mariapoli na ,,novoroční“ posezení
 • Od čtvrtka 2.1. budou mše sv.ve všední den opět na faře

Farní ohlášky 22.12. 2019 – 4. neděle adventní

 • Dnes večer od 18:00 se koná v kostele čtvrtý adventní koncert, představí se klasický repertoár v podání Terezy Dlouhé (soprán), Martiny Vokáčové (mezzosoprán), Veroniky Ptáčkové (klavír)a Jiřího Mareše(varhany)
 • Program vánočních bohoslužeb je na nástěnce a webové stránce farnosti
 • V úterý 24.12. zveme od 14:30 do čakovického kostela na Vánoční koncert J.J. Ryby – Česká mše vánoční v podání souboru Camerata
 • Jesličky v našem kostele budou přístupné:
  24.12. – 12:45 -16:00 (Betlémské světlo)
  25.12. – 14:00-16:00
  26.12. – 14:00-16:00
  31.12. – 14:00-17:00
 • Ve čtvrtek 26.12. od 15:00 zveme do čakovického kostela na Vánoční koncert v podání ZUŠ Marie Podvalové, vstup dobrovolný
  V pátek 27.12. na svátek sv. Jana bude mše sv. ve vinořském kostele již v 17:00!
  V pátek 27.12. na svátek sv. Jana zveme do Čakovic od 18:00 na bohoslužbu slova, poté od 18:30 na degustaci vína na zámku v Čakovicích. Na degustaci prosíme o vyplnění přihlášky na webových stránkách čakovické farnosti, pod záložkou Vánoce v našem kostele
 • Příští neděli 29.12. na Svátek Svaté rodiny se bude konat obnova manželských slibů
  Sbírka na varhany minulou neděli činí 9850,-Kč,děkujeme všem
  Tříkrálová sbírka – informace u Marušky Novákové
MENU