Farní ohlášky 17. března 2019 – 2. neděle postní

 • V postní době bude každý pátek v kostele  od 17:30 pobožnost křížové cesty a poté mše sv.,od 17:00 příležitost ke svátosti smíření
 • V rámci skrutinia mezi nás přijdou příští neděli 24.3. – čekatelé křtu, prosíme o modlitbu za tyto katechumeny
 • Zítra 18.3. se uskuteční v kostele sv. Ignáce od 19:00 přednáška prof. Zdeňka Vojtíška na téma Sinčchodži – korejská sekta
 • Dne 6.4. připravujeme odpoledne pro seniory. Zájemce prosíme o zápis do archu na bočním oltáři. Zároveň prosíme o spolupráci v zabezpečení průběhu tohoto setkání
 • Přejeme požehnaný postní týden

Farní ohlášky 10. března 2019 – 1. neděle postní

 • V postní době bude každý pátek v kostele  od 17:30 pobožnost křížové cesty a poté mše sv. Od 17:00 příležitost ke svátosti smíření
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 12.3. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů. Na setkání přijde Jakub Pogran, který se zúčastnil Světového setkání mládeže v Panamě
 • Ve středu 13.3. se od 9:00 uskuteční na faře setkání seniorů
 • Přejeme požehnaný postní týden

Farní ohlášky 3. března 2019 – 8. neděle v mezidobí

 • V nastávajícím týdnu prožijeme Popeleční středu. Je to den přísného půstu (výjimkou jsou staří a nemocní lidé a malé děti). V tento den bude večerní mše sv. v kostele a bude udílen Popelec
 • V postní době bude každý pátek v kostele  od 17:30 pobožnost křížové cesty a poté mše sv.
 • Příští neděli 10.3.2019 bude v Čakovicích postní duchovní obnova. V 8:30 mše sv., poté přednáška na faře
 • Přejeme požehnaný postní týden

Farní ohlášky 24. února 2019 – 7. neděle v mezidobí

 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 26.2. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • Ve středu 27.2. v 19:00 se koná první zasedání nové pastorační rady a poté ekonomické rady farnosti
 • Od pátku do soboty mají katechumeni spolu se svými kmotry ve Vinoři duchovní obnovu, prosíme o přímluvnou modlitbu za tyto budoucí křesťany
 • Na příští neděli 3.3. připravujeme Duchovní obnovu na téma Boží Milosrdenství (9:00 první přednáška – farní sál Betlém, 10:30 mše sv. – v homílii druhá přednáška)
 • Mše sv. v příštím týdnu dle pravidelného pořádku

 

Farní ohlášky 17. února – 6. neděle v mezidobí

 • Od 1.5. do 5.5. 2019 uskutečníme spolu s čakovickou farností pouť do Polska, cena 5 100,- Kč, zápis se zálohou 1000,-Kč u paní Krajlové
 • V pátek 22.2. se výjimečně ruší od 17:00 příležitost ke svátosti smíření, mše sv. v tento den bude sloužena
 • Příští neděli 24.2. bude při mši sv. křest Emy Humplíkové
 • Na neděli 3.3. připravujeme Duchovní obnovu na téma Boží Milosrdenství (9:00 přednáška, 10:30 mše sv.)
 • Mše sv. v příštím týdnu dle pravidelného pořádku

Farní ohlášky 10. února – 5. neděle v mezidobí

 • Od 1.5. do 5.5. 2019 uskutečníme spolu s čakovickou farností pouť do Polska, cena 5 100,- Kč, zápis se zálohou 1000,-Kč u paní Krajlové
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 12.2. 2019 na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • Ve středu 13.2. 2019 se od 9:00 uskuteční na faře setkání seniorů
 • Ve středu 13.2. 2019 od 19:00 se uskuteční v restauraci U Černínů večer k Mezinárodnímu týdnu manželství
 • Děkujeme těm, kteří se podíleli na úklidu Jesliček a Vánoční výzdoby v kostele

Farní ohlášky 3. února – 4. neděle v mezidobí

 • Dnes budou předány dekrety novým členům Pastorační rady
 • První setkání nově zvolené Pastorační rady bude 27. 2. 2019 od 19:00 na faře
 • V úterý 5. 2. 2019 bude ve 12:00 na Proseku pohřeb proseckého faráře   Stanislava Prokopa
 • Ve středu 13. 2. 2019 od 19:00 se uskuteční v restauraci U Černínů večer k Mezinárodnímu týdnu manželství
 • V pátek 8. 2. 2019 bude na faře od 17:00 do 17:50 příležitost ke svátosti smíření
 • Příští neděli 10. 2. 2019 bude mše sv. obětována za všechny farníky, kteří se dobrovolně podílejí na chodu farnosti

Farní ohlášky 27.ledna – 3. neděle v mezidobí

 • Děkujeme všem farníkům, kteří se zúčastnili voleb do nové Pastorační rady
 • Do Pastorační rady byli zvoleni : Kristýna Špaňhelová, Magdalena Rytinová, Zdeňka Vítamvásová, Jana Toulcová, Jindřich Synek, Josef Řebíček. Za církevní společenství jmenováni : Petr Ettler (fokoláre) a Jan Obruča (salesiánští spolupracovníci). Administrátorem farnosti jmenováni: Pavel Karička, Marie Nováková, Antonín Škoch, Alois Koláček
 • Předání dekretů členům nově zvolené Pastorační rady se uskuteční 3.února při mši sv.
 • První setkání nově zvolené Pastorační rady bude 27.2. od 19:00 na faře
 • Poslední setkání stávající Pastorační rady se uskuteční ve středu 30.1. od 19:00 na faře
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 29.1. na faru do Čakovic. P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • V sobotu 2.2.svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic. Hromniční svíčky se budou žehnat v neděli
 • Příští neděli zveme všechny na farní snídani od 9:00. Během snídaně od 9:00 do 10:00 si mohou děti ozdobit hromniční svíčky

Příští neděle je 4. v mezidobí a po mši sv. se bude udílet svatoblažejské požehnání

MENU