Farní ohlášky 26. května 2019 – 6. neděle velikonoční

 • Velké poděkování všem, kteří se podíleli pomocí a organizací na páteční Noci kostelů
 • Poděkování všem za uplynulý pastorační rok – velké dík P. Jiřímu a P. Františkovi
 • Setkání dětí připravujících se na První svaté přijímání a jejich rodičů se uskuteční 28.5. v 19:00 v kostele
 • Ve středu 29.5. se na čakovické faře v 19:00 uskuteční setkání zájemců, kteří uvažují přijmout svátost křtu v roce 2020
 • Ve čtvrtek 30.5. budeme prožívat Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • V neděli 2.6. se uskuteční Dětský den
 • Přejeme požehnaný velikonoční týden

Farní ohlášky 19. května 2019 – 5. neděle velikonoční

 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 21.5. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • Ve středu 22.5. se koná na faře od 18:00 setkání ohledně pastorace dětí, od 19:00 Pastorační rada a od 20:30 Ekonomická rada farnosti
 • V pátek 24.5. se uskuteční Noc kostelů, program je v brožurkách, kdo by chtěl být nápomocen, nechť se obrátí na manžele Obručovi
 • Příští neděli poděkujeme za uplynulý pastorační rok v naší farnosti
 • Setkání dětí připravujících se na První svaté přijímání a jejich rodičů se uskuteční 28.5. v 19:00 v kostele
 • Přejeme požehnaný velikonoční týden

Farní ohlášky 12. května 2019 – 4. neděle velikonoční

• Gratulujeme všem maminkám a k dnešnímu svátku vyprošujeme mnoho Milostí skrze přímluvu Panny Marie
• V úterý 14.5. v 18:00 se sejdou ve farním centru Betlém rodiče s dětmi, kteří se připravují na První sv. přijímání
• Ve čtvrtek 16.5. od 19:00 se v Čakovicích na faře uskuteční přednáška Michala Arnota na téma – Problémové kauzy v průběhu století v dějinách katolické církve
• Příležitost k svátosti smíření s adorací Nejsvětější svátosti oltářní v pátek od 17:30
• Přejeme požehnaný velikonoční týden

Farní ohlášky 21. dubna 2019 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 • Velikonoční pondělí   10:30 mše sv.
 • Od 24.4.na čakovické faře začne setkávání zájemců, kteří uvažují přijmout svátost křtu v roce 2020
 • Dne 25.4. od 19:00 se uskuteční v čakovickém kostele setkání s P. Zbigněvem Czendlikem, dobrovolné vstupné bude věnováno na projekt Cesta 121
 • Informace ohledně pouti do Polska budou rozeslány přihlášeným účastníkům po Velikonocích, případně informace předá paní Krajlová
 • Od 26.4. se pravidelně v pátek bude zpovídat od 17:30 do 18:00
 • Přejeme požehnané nastávající sváteční dny

Farní ohlášky 14. dubna 2019 – Květná neděle

Farní ohlášky

       14. dubna 2019 – Květná neděle

 • Děkujeme všem brigádníkům za včerejší úklid kostela
 • Od 15.4. bude zastávat kostelnickou funkci paní Tanya Marková
 • Minulou neděli se vybralo na nemocného Samuela
 • Kající pobožnost pro děti bude 16.4. od 16:30 v kostele
 • Ve čtvrtek 18.4. začíná Velikonoční triduum, pořad bohoslužeb je na nástěnkách:
  Zelený čtvrtek      18:00 mše sv.
  Velký pátek          15:00 Křížová cesta 18:00 Velkopáteční obřady
  Bílá sobota          19:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
  Boží hod velikonoční – mše sv. s žehnáním pokrmů
                                10:30  Vinoř
                                10:45  Satalice
  Velikonoční pondělí   10:30 mše sv.
 • Od 24.4.od 19:00 na čakovické faře začne setkávání zájemců, kteří uvažují přijmout svátost křtu v roce 2020
 • Dne 25.4. od 19:00 se uskuteční v čakovickém kostele setkání s P. Zbigněvem Czendlikem, dobrovolné vstupné bude věnováno na projekt Cesta 121
 • Informace ohledně pouti do Polska budou rozeslány přihlášeným účastníkům po Velikonocích, případně informace předá paní Krajlová
 • Od 26.4. se pravidelně v pátek bude zpovídat od 17:30 do 18:00, důvodem je malý zájem o páteční svátost smíření
 • Přejeme požehnané nastávající sváteční dny

Farní ohlášky 7. dubna 2019 – 5. neděle postní

 • Křížová cesta lesem pro děti a jejich rodiče se bude konat v úterý 9.4. – sraz v 17:00 mezi rybníky V Obůrkách
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 9.4. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary, po setkání každého z účastníků odveze domů
 • Možnost svátosti smíření pro mládež a dospělé bude v pátek 12.4. na faře
  16:30-17:50 – zpovídá P. Stanislaw
  18:30-20:30 – zpovídá P. František, P. Jiří
 • Kající pobožnost pro děti bude 16.4. od 16:30 v kostele
 • V sobotu 13.4. od 9:00 bude úklid kostela, prosíme farníky o účast na brigádě
 • Příští neděle je Květná, prosíme přineste si ratolesti
 • Přejeme požehnaný postní týden

Farní ohlášky 31. března 2019 – 4. neděle postní

Přejeme požehnaný postní týden

 • V postní době bude každý pátek v kostele  od 17:30 pobožnost křížové cesty a poté mše sv., od 17:00 příležitost ke svátosti smíření
 • Zveme všechny dříve narozené na Den seniorů – příští sobotu 6.4. od 13:40 ve farním centru Betlém, prosíme o zápis do archu na bočním oltáři
 • Zveme na farní snídani příští neděli ráno od 9:00, přijďte na dobrou kávu
 • V sobotu 13.4. od 9:00 bude úklid kostela, prosíme farníky o účast na brigádě
 • Prosíme – nutně sháníme kostelníka – info P. Stanislaw

Farní ohlášky 24. března 2019 – 3. neděle postní

 • V postní době bude každý pátek v kostele  od 17:30 pobožnost křížové cesty a poté mše sv.,od 17:00 příležitost ke svátosti smíření
 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 26.3. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů. Téma setkání : výlet mládeže do Polska 25.8.-29.8.2019
 • Dne 27.3. se uskuteční pastorační a ekonomická rada farnosti
 • Ze soboty na neděli  přecházíme na letní čas, od úterý 2.4. budou mše sv. v kostele
 • Prosíme – nutně sháníme kostelníka – info P. Stanislaw
 • Přejeme požehnaný postní týden
MENU