Farní ohlášky 23. června 2019 – 12. neděle v mezidobí

 • V pondělí 24.6. je Slavnost narození sv. Jana Křtitele, mše sv. v 18:00 bude v kostele
 • V pátek 28.6. je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • V sobotu 29.6. je slavnost sv. Petra a Pavla, mše sv. bude v 10:30
 • Od včerejšího dne má pražská arcidiecéze čtyři novokněze, vysvěceni byli František Čech, Ondřej Kapsný, Jaroslav Mrňa, Václav Reverenda
 • Od 10.6. do 29.6.2019 je P. Stanislaw na řádné dovolené. Zástup – P. Jiří Kratochvíl, P. František Slavíček, jáhen Alois Koláček – v této době nebudou čtvrteční úřední hodiny v kanceláři
 • Sbírka na varhany z minulé neděle činí 5 543,-Kč, děkujeme všem, kteří přispěli
 • Při dětském dnu se vybralo 11 568,-Kč, finanční částka byla zaslána na transparentní účet nemocného chlapce Samuela
 • Přejeme požehnané předprázdninové všední dny

Farní ohlášky 16. června 2019 – Slavnost Nejsvětější Trojice

 • Velké poděkování všem, kteří zajistili Blešák s táborovým ohněm
 • Od 10.6. do 29.6.2019 je P. Stanislaw na řádné dovolené. Zástup – P. Jiří Kratochvíl, P. František Slavíček, jáhen Alois Koláček – v této době nebudou čtvrteční úřední hodiny v kanceláři
 • V úterý a ve čtvrtek (18.6. a 20.6.) bude večerní mše sv. ve fokoláre – modrý dům v ulici U Bakaláře
 • Přejeme požehnané předprázdninové všední dny

Farní ohlášky 9. června 2019 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • Velké poděkování všem, kteří minulou neděli připravili Dětský den
 • V úterý 11.6. od 17:00 zveme děti a jejich rodiče na tradiční Blešák s táborovým ohněm, místo konání – farní zahrada
 • Zveme na poslední předprázdninové setkání seniorů ve středu 12.6. od 9:00 do farního sálu
 • Minulou neděli ve sbírce na potřeby Blízkého východu se vybralo 8 848,-Kč.  Velký dík dárcům
 • Stav účtu na vinořské varhany k měsíci květnu je 193 275,-Kč. Opět velký dík dárcům
 • Příští neděli je další sbírka na naše varhany
 • Od 10.6. do 29.6.2019 bude P. Stanislaw na řádné dovolené. Zástup – P. Jiří Kratochvíl, P. František Slavíček, jáhen Alois Koláček – v této době nebudou čtvrteční úřední hodiny v kanceláři
 • Přejeme požehnané předprázdninové všední dny

Farní ohlášky 2. června 2019 – 7. neděle velikonoční

 • Srdečně zveme na dnešní odpolední Dětský den od 15:00 na farní zahradu
 • Dnes navečer od 17:00 zveme do kostela ke svátosti smíření děti, které půjdou k Prvnímu svatému přijímání. Toto pozvání je i pro rodiče dětí a jejich blízké. Zpovídat bude P. Stanislaw, P. Jiří, P. František
 • Mládež naší farnosti zveme na poslední předprázdninové setkání 4.6. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů. Pozor důležitá zpráva – bude pizza
 • Sbírka na varhany z  minulé neděle činí 14 044,- Kč. Velký dík. Je možno adoptovat píšťaly-info na kartičkách postranního oltáře
 • Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha svatého. Děti z naší farnosti přistoupí k Prvnímu sv. přijímání
 • Přejeme požehnaný poslední velikonoční týden

Farní ohlášky 26. května 2019 – 6. neděle velikonoční

 • Velké poděkování všem, kteří se podíleli pomocí a organizací na páteční Noci kostelů
 • Poděkování všem za uplynulý pastorační rok – velké dík P. Jiřímu a P. Františkovi
 • Setkání dětí připravujících se na První svaté přijímání a jejich rodičů se uskuteční 28.5. v 19:00 v kostele
 • Ve středu 29.5. se na čakovické faře v 19:00 uskuteční setkání zájemců, kteří uvažují přijmout svátost křtu v roce 2020
 • Ve čtvrtek 30.5. budeme prožívat Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • V neděli 2.6. se uskuteční Dětský den
 • Přejeme požehnaný velikonoční týden

Farní ohlášky 19. května 2019 – 5. neděle velikonoční

 • Mládež naší farnosti zveme na setkání 21.5. na faru do Čakovic, P. Stanislaw nabízí možnost odvozu v 18:45 od vinořské fary. Po setkání každého z účastníků odveze domů
 • Ve středu 22.5. se koná na faře od 18:00 setkání ohledně pastorace dětí, od 19:00 Pastorační rada a od 20:30 Ekonomická rada farnosti
 • V pátek 24.5. se uskuteční Noc kostelů, program je v brožurkách, kdo by chtěl být nápomocen, nechť se obrátí na manžele Obručovi
 • Příští neděli poděkujeme za uplynulý pastorační rok v naší farnosti
 • Setkání dětí připravujících se na První svaté přijímání a jejich rodičů se uskuteční 28.5. v 19:00 v kostele
 • Přejeme požehnaný velikonoční týden

Farní ohlášky 12. května 2019 – 4. neděle velikonoční

• Gratulujeme všem maminkám a k dnešnímu svátku vyprošujeme mnoho Milostí skrze přímluvu Panny Marie
• V úterý 14.5. v 18:00 se sejdou ve farním centru Betlém rodiče s dětmi, kteří se připravují na První sv. přijímání
• Ve čtvrtek 16.5. od 19:00 se v Čakovicích na faře uskuteční přednáška Michala Arnota na téma – Problémové kauzy v průběhu století v dějinách katolické církve
• Příležitost k svátosti smíření s adorací Nejsvětější svátosti oltářní v pátek od 17:30
• Přejeme požehnaný velikonoční týden

MENU