Farní ohlášky 24.5.2020 – 7. neděle velikonoční

 • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Úterý – Pátek 18:00  
Sobota 19:00
Neděle 9.00 a 10:30 (zvláště pro děti)  
 • Dnešní sbírka v naší arcidiecézi je věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům, děkujeme.
 • Ve čtvrtek 28.5. obnoví v katedrále jáhnové a kněží své závazky vyplývající ze svěcení, prosíme o modlitbu za ně.
 • Ve čtvrtek 28.5. po večerní mši sv. bude brigáda – úklid kostela, prosíme přijďte pomoc.
 • V sobotu 30.5. v 18:00 hod. při vigílii Seslání Ducha sv. přijme v Čakovicích svátost křtu 6 katechumenů, prosíme o hojnou účast a modlitbu za tyto nové křesťany.
 • V době 3.8. – 7.8. plánujeme farní příměstský tábor, ještě jsou volná místa, přihlášky vzadu na postranním oltáři.
 • Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se překládá z 6.6. na 5.9.2020, podrobnosti ohledně pouti budou v ohláškách příští neděli.
 • Od pondělí 25.5. bude v naší farnosti obnovena výuka náboženství.
 • V úterý 9.6. plánujeme tradiční Blešák s táborákem
 • Z důvodu omezené možnosti setkávání letos neplánujeme Dětský den
 • V pátek 19.6. od 16:00 je plánována svátost smíření pro děti, které 21.6. při nedělní mši sv. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání
 • V pátek 12.6. proběhne tradiční Noc kostelů, kdo by chtěl pomoci s programem, prosím nahlašte se u Pavla Karičky nebo jáhna Aloise Koláčka
 • Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha sv., touto slavností končí velikonoční doba.

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonoční dny

Farní ohlášky 17.5.2020 – 6. neděle velikonoční

 • Od pondělí 11.5.2020 je povolená účast 100 lidí na bohoslužbě
  Z tohoto důvodu rušíme nahlašování účasti na mši sv.
 • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Úterý 19.5. – Pátek 22.5. 18:00  
Sobota 23.5. 19:00
Neděle 24.5. 9.00 a 10:30 (zvláště pro děti)  
 • V kostele prosíme o dodržování daných rozestupů (neplatí pro rodiny) a použití ochranných roušek.
 • Možnost přijetí svátosti smíření:
  Pátek 22.5.        17:00 – 17:55   sakristie     P. Stanislaw
 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit a podpoří finančně provoz farnosti zasláním finanční částky na účet 113495329/0800
 • Příprava na křest malých dětí
  Zájemci se setkají: 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. na čakovické faře od 17:00 hod. V případě zájmu kontaktujte prosím Kateřinu Kulawiecovou na: kulawiecova@seznam.cz
 • Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se překládá z 6.6. na 5.9.2020, podrobnosti ohledně pouti budou v ohláškách příští neděli.
 • Od pondělí 25.5. bude v naší farnosti obnovena výuka náboženství
 • V úterý 9.6. plánujeme tradiční Blešák s táborákem
 • Z důvodu omezené možnosti setkávání letos neplánujeme Dětský den
 • V pátek 12.6. proběhne tradiční Noc kostelů, kdo by chtěl pomoci s programem, prosím nahlašte se u Pavla Karičky nebo jáhna Aloise Koláčka
 • V pátek 19.6. od 16:00 je plánována svátost smíření pro děti, které 21.6. při nedělní mši sv. přistoupí k Prvnímu svatému přijímání

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonoční dny

Farní ohlášky 10.5.2020 – 5. neděle velikonoční

 • Blahopřejeme všem maminkám k jejich dnešnímu svátku
 • Od pondělí 11.5.2020 je povolená účast 100 lidí na bohoslužbě
  Z tohoto důvodu rušíme nahlašování účasti na mši sv. Děkujeme všem, kteří i v době omezených podmínek se nahlásili a přišli na bohoslužbu.
 • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Neděle 10.5. 9:00 a 10:30  
Úterý 12.5. – Pátek 15.5. 18:00  
Sobota 16.5. 18:00 19:00
Neděle 17.5. 9.00 a 10:30 (zvláště pro děti)  
 • V kostele prosíme o dodržování daných rozestupů (neplatí pro rodiny) a použití ochranných roušek.
 • Nedělní bohoslužbu celebrovanou  P.Stanislawem naleznete i nadále na stránkách čakovické farnosti, kanál Youtube – Farnost Čakovice
 • V úterý 12.5. zveme všechny muže na večerní farní putování, sraz v 18:00 před čakovickou farou, návrat kolem 22:00 hodiny
 • V sobotu 16.5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, mše sv. ke cti patrona v 18:00 hod.
 • Možnost přijetí svátosti smíření:
  Pátek 15.5.        17:00 – 17:55   sakristie     P.Stanislaw
  Další možnost přijetí svátosti smíření lze domluvit s P. Stanislawem (tel. 737 280 624) a fokolaríny P. Františkem    (tel. 605 266 070) a  P. Jiřím (tel. 603 867 930)
 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit a podpoří finančně provoz farnosti zasláním finanční částky na účet 113495329/0800
 • Příprava na křest malých dětí
  Zájemci se setkají: 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. na čakovické faře od 17:00 hod. V případě zájmu kontaktujte prosím Kateřinu Kulawiecovou na: kulawiecova@seznam.cz
 • Společná pouť čakovické a vinořské farnosti se překládá z 6.6. na 5.9.2020, podrobnosti ohledně pouti budou v ohláškách příští neděli
 • Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20:00 hod za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele, za všechny, kteří mají strach a také prosbu za déšť

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonoční dny

Farní ohlášky 3.5.2020 – 4. neděle velikonoční

 • V následujícím týdnu budou mše sv. v kostele v počtu max. 15 osob.

Prosíme svoji účast na mši sv. nahlaste formou sms na mob.tel. 606 664 398 (jáhen Alois Koláček), ve tvaru: den-Vinoř/Satalice – hodina – počet osob

 • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Sobota 2.5 18:00 19:00
Neděle 3.5. 9:00 a 10:30  
Úterý 5.5. – Pátek 8.5. 18:00  
Sobota 9.5. 18:00 19:00
Neděle 10.5. 9.00 a 10:30  
 • Věřící, kteří se nebudou moci účastnit mše sv., mohou v sobotu a v neděli vždy 15 minut před začátkem mše sv. přijmout Eucharistii
 • V kostele prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů (neplatí pro rodiny) a použití ochranných roušek. Kdo bude přítomen na sobotní mši sv., dejte prosím možnost v neděli někomu dalšímu.
 • Nedělní bohoslužbu celebrovanou  P. Stanislawem naleznete na stránkách čakovické farnosti, kanál Youtube – Farnost Čakovice
 • Možnost přijetí svátosti smíření:

Pátek 8.5.        17:00 – 17:55   sakristie     P.Stanislaw
Další možnost přijetí svátosti smíření lze domluvit s P. Stanislawem (tel. 737 280 624) a fokolaríny P. Františkem    (tel. 605 266 070) a  P. Jiřím (tel. 603 867 930)

 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit finančně provoz farnosti zasláním finanční částky na účet 113495329/0800
 • Příprava na křest malých dětí

Zájemci se setkají: 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. na čakovické faře od 17:00 hod. V případě zájmu kontaktujte prosím Kateřinu Kulawiecovou na: kulawiecova@seznam.cz

 • Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20:00 hod za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele, za všechny, kteří mají strach.

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonočních dny

Farní ohlášky 26.4.2020 – 3. neděle velikonoční

 • V následujícím týdnu budou mše sv. v kostele v počtu max. 15 osob.

Prosíme svoji účast na mši sv. nahlaste formou sms na mob.tel. 606 664 398 (jáhen Alois Koláček), ve tvaru: den-Vinoř/Satalice – hodina – počet osob

 • Pořad bohoslužeb:
  Vinoř Satalice
Sobota 25.4. 18:00  
Neděle 26.4. 9:00 a 10:30  
Úterý 28.4. – Pátek 1.5. 18:00  
Sobota 2.5. 18:00 19:00
Neděle 3.5. 9.00 a 10:30  
 • Věřící, kteří se nebudou moci účastnit mše sv., mohou v sobotu a v neděli vždy 15 minut před začátkem mše sv. přijmout Eucharistii
 • V kostele prosíme o dodržování dvoumetrových rozestupů (neplatí pro rodiny) a použití ochranných roušek. Kdo bude přítomen na sobotní mši sv., dejte prosím možnost v neděli někomu dalšímu.
 • Nedělní bohoslužbu celebrovanou  P. Stanislawem naleznete na stránkách čakovické farnosti, kanál Youtube – Farnost Čakovice
 • Možnost přijetí svátosti smíření:

Pátek 1.5.        17:00 – 17:55   sakristie     P.Stanislaw
Další možnost přijetí svátosti smíření lze domluvit s P. Stanislawem (tel. 737 280 624) a fokolaríny P. Františkem    (tel. 605 266 070) a  P. Jiřím (tel. 603 867 930)

 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli podpořit finančně provoz farnosti zasláním finanční částky na účet 113495329/0800
 • Příprava na křest malých dětí

Zájemci se setkají: 20.5., 27.5., 3.6., 10.6. na čakovické faře od 17:00 hod. V případě zájmu kontaktujte prosím Kateřinu Kulawiecovou na: kulawiecova@seznam.cz

 • Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20:00 hod za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele, za všechny, kteří mají strach.

Přejeme ve zdraví prožité následující velikonočních dny

On-line seminář Liturgika na dobrou noc

Chvála Kristu,

rádi bychom Vás pozvali na „bytový seminář“ on-line Liturgika na dobrou noc.
– vždy ve středu od 20:00
– cca na 45-50 minut
– dvě minipřednášky a prostor na dotazy
– prostřednictvím platformy Zoom a YouTube
– téma: jednotlivé prvky breviáře
– poprvé: již tuto středu 22. dubna.  
Všechny informace naleznete na www.liturgie.cz.

Využíváme příležitosti, abychom připojili dvě další informace:
1) Byla vytvořena nová aplikace Liturgie.cz obsahující rubriky a základní obřady římského rituálu pro přípravu na slavení svátostí a svátostin a pro potřeby „v terénu“. Zatím je pro android; pro iOS bude již brzy. 
2) Pro Letní školu liturgiky je možné si rezervovat termín 18. 23. 8., přihlašování bude spuštěno v květnu. 

Za Liturgie.cz požehnanou velikonoční dobu přeje 

P. Radek Tichý 

PS: Chcete-li podpořit Liturgie.cz, můžete tak učinit zde:
http://www.liturgie.cz/podpora
 

Farní ohlášky 19.4.2020 – 2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství

 • V následujícím týdnu bude kostel otevřen s možností přijetí eucharistie:
  Středa 22.4.     17:00 – 18:00
  Pátek 24.4.       17:00 – 18:00
  Neděle 26.4.       9:00 – 11:00
 • Bohoslužby a obřady celebrované P. Stanislawem – info na stránkách čakovické farnosti, kanál Youtube – Farnost Čakovice
 • Možnost přijetí svátosti smíření:
  Pátek 24.4.   17:00 – 18:00   farní kancelář (P.Stanislaw).
  Další možnost přijetí svátosti smíření lze domluvit s P. Stanislawem (tel. 737 280 624) a fokolaríny P. Františkem (tel. 605 266 070) a  P. Jiřím (tel. 603 867 930)
 • Nabízíme možnost donesení Eucharistie, v případě zájmu kontaktujte jáhna Aloise Koláčka, tel: 606 664 398
 • Nabízíme odkaz na sledování filmů s křesťanskou tématikou na :Net for Got
 • Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20:00 hod. za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele, za všechny, kteří mají strach, a za všechny negativní důsledky této epidemie
 • Aktuality v naší farnosti jsou na farnost-vinor.orgPřejeme ve zdraví prožité následující velikonoční dny

Drazí farníci, milí přátelé,

modlíme se za zdraví vaše i všech vašich blízkých. Ještě nedávno by nikoho z nás nenapadlo, v jak mimořádné situaci se ocitneme. Aktuální události ukazují, jak křehký a zranitelný náš svět je. Zároveň však pandemie odkrývá něco krásného. Neskutečně silná vlna solidarity a obětavá pomoc druhým ⁠je fascinující.

Je nám líto, že vám nemůžeme osobně potřást rukou, dát požehnání a pomoci lépe překonat čas nejistoty. Velmi se těšíme, že vše společně doženeme, jakmile to bude jen trochu možné. Ale přicházíme také s prosbou.

Postupem času se ocitáme na tenké hranici našich finančních možností. Díky darům, které od vás každou neděli obdržíme, můžeme spravovat farní provoz. O tyto cenné prostředky jsme však nyní přišli. Budeme vám proto nesmírně vděční, pokud byste mohli pomoci.

Chtěli bychom vás poprosit, pokud možno, o pravidelný finanční příspěvek na provoz farnosti formou trvalého příkazu na účet 113495329/0800, případně předání finanční částky osobně. Budeme vám za to velmi vděčni.

Ze srdce děkujeme za vaši velkorysost.

Myslíme na vás všechny, opatrujte se!

P. Stanislaw, jáhen Alois

Dar na potřeby farnosti

Dnes je velký pátek a otevírají se poklady. Proto vás milí farníci prosíme o dar na potřeby farnosti. Odpadly nedělní sbírky  a hrnou se na nás nepředvídané výdaje.  Proto vás milí farníci prosíme, abyste na farní účet přispěli mimořádným darem,  případně při návštěvě kostela využili nově instalovanou  pokladničku (vlevo před mříží u vchodu).  Děkujeme 

Farní ohlášky 5.4.2020 – Květná neděle

 • Možnost přijetí svátosti smíření:

Pátek 3.4. – 18:00-19:00 – farní kancelář – P. Stanislaw
Pondělí 6.4.
– 18:00-19:00 – farní kancelář – P. František
Úterý 7.4.
– 17:00-18:30 – farní kancelář, farní kaple, farní kuchyň – P. Stanislaw, P. František, P. Jiří (přednostně pro děti a mládež)
Středa 8.4.
– 18:00-19:00 – farní kancelář – P. Jiří

Další možnost přijetí svátosti smíření lze domluvit s P. Stanislawem (tel. 737 280 624) a fokolaríny P. Františkem (tel. 605 266 070) a  P. Jiřím (tel. 603 867 930)

 • Svatý týden
  (z důvodu pandemie COVID-19 se ruší veřejné bohoslužby)

Květná neděle
9:00-11:00 – podávání sv. přijímání

Zelený čtvrtek
17:00-18:00 – podávání sv. přijímání

Velký pátek (den přísného půstu)
od 14:00 – 17:00 – otevřený kostel k soukromé adoraci
15:00 – soukromá křížová cesta v našich domácnostech
16:00-17:00 – podávání sv. přijímání

Bílá sobota
14:00 – 18:00 – otevřený kostel k soukromé adoraci
17:00-18:00 – podávání sv. přijímání

Neděle – Boží hod velikonoční
9:00-11:00 – podávání sv. přijímání (možnost přinést domácí paškál a zapálit od velikonoční svíce)

Pondělí velikonoční
10:00-10:30 – podávání sv.přijímání

V každém případě jsme se všemi na dálku duchovně spojeni a níže nabízíme možnost propojení našich domácností.

Bohoslužby a obřady celebrované P. Stanislawem:
kanál Youtube – Farnost Čakovice

Květná neděle – 9:30
pondělí – středa – 8:00
Zelený čtvrtek – 18:00
Velký pátek – 15:00 Křížová cesta, 18:00 Velkopáteční obřady
Bílá sobota – 19:30
Boží hod velikonoční – 9:30
Pondělí velikonoční – 9:30

Nebo lze využít:
Přehled mší svatých na webu on-line: 
mseonline.cz, Radio Proglas a Tv Noe

 • Nabídka pro společné farní prožití Velikonočních svátků v době ,,rozdělení,,:

Květná neděle
v rodině před obědem – na sváteční stůl umístit do vázy ratolesti a v kruhu rodiny tyto ratolesti požehnat a společně si přečíst Pašije sv. Matouše (Mt 26,14-27,66)

Zelený čtvrtek
večer v 19:30 zasednout společně ke sváteční večeři, před samotným jídlem si společně přečíst evangelium – Jan 13/1-15

Velký pátek (den přísného půstu)
v 15:00 se společně pomodlit Křížovou cestu z kancionálu č. 072, večer v 19:00 přečíst Pašije – Jan 18,1-19,42

Bílá sobota
den klidu a rozjímání – modlitby doma:
10:00-11:00 – osamělí
11:00-12:00 – otcové od rodin
12:00-13:00 – matky od rodin
13:00-14:00 – duchovní
14:00-15:00 – děti a  mládež
15:00-16:00 – babičky
16:00-17:00 – dědové
17:00-18:00 – všichni ostatní

Boží hod Velikonoční:
ve 12:00 papežské požehnání Urbi et Orbi, poté společný slavnostní oběd v rodinách.

Nabídka nezávazná, ale nabídka pro společnou farní oslavu Velikonoc v době ,,rozdělení,,.

 • Nabízíme možnost donesení Eucharistie, v případě zájmu kontaktujte jáhna Aloise Koláčka, tel: 606 664 398
 • Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20:00 hod. za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele, za všechny, kteří mají strach, a za všechny negativní důsledky této epidemie
 • Aktuality v naší farnosti jsou na http://nova.farnost-vinor.org/
 • Přejeme ve zdraví prožité následující dny a chvíle

  Žehnáme vám všem P. Stanislaw, P.František, P. Jiří


MENU