Anenská pouť

V neděli 26.7. proběhla satalická anenská pouť, letos poprvé v úzké spolupráci MČ Satalice a farnosti Vinoř, s bohatým programem. Pro děti a dospělé bylo připraveno pěší putování od Vinořského kostela přes Vinořský park a Satalickou oboru s poutnickými aktivitami. Během cesty si děti s rodiči (nebo poutníci, co šli spolu) povídali o svých vztazích a rodinných kořenech, nechyběly úkoly ke vzájemné spolupráci, překonávání překážek a nakonec měl každý možnost symbolicky donést ke kapli svůj kámen reprezentující konkrétní vlastní životní těžkost. U kaple pak mohl kámen odložit do ošatky, vyměnit ho za krásnou perlu jako symbol své jedinečnosti a vnitřní krásy a zapálit svíčku na znamení radosti a naděje. Následovala slavnostní bohoslužba v kapli sv. Anny v Satalicích a poté program v Komunitním centru Satalice: Vodnická pohádka v podání divadelní společnosti Koňmo a koncert skupiny H-H Blues. V komunitním centru jsme si mohli opéct buřty, koupit víno a další pochutiny, posedět a popovídat. Byla to dobrá příležitost vzájemného propojení lidí z okolních městských částí – kromě satalických přišlo hodně lidí z Vinoře a Čakovic. Počasí se na nás nakonec usmálo, takže se akce velmi povedla. Tak zase za rok!

Prohlášení biskupů k nákaze COVIC-19

Sestry a bratři,
vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.
K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.
 
Čeští a moravští biskupové
 
Velehrad, 7. července 2020

Farní ohlášky 5.7. – 31.8. 2020 – období prázdnin a dovolených • Od 5.7. i v naší farnosti nastavíme prázdninový režim, pořad bohoslužeb však bude beze změny:
  Vinoř        Út – Pá    18:00,  Ne     10:30
  Satalice    So     19:00   mše sv. s nedělní platností
 • neděli 26.7. zveme v odpoledních hodinách na první obnovenou svatoanenskou pouť do Satalic. Program je vyvěšen na nástěnkách, zváni jsou obzvláště Aničky, babičky, dědové, vnoučata
 • V neděli 13.9. budeme slavit poutní mši sv. a to za účasti pana generálního vikáře Mons. Zdenka Wasserbauera
 • Dne 15.9. přijde do naší farnosti na vizitaci Otec biskup Mons. Václav Malý, po večerní mši sv. bude příležitost k setkání s Otcem biskupem
 • Od úterý 29.9. začnou na vinořské faře kurzy Alfa, informace na nástěnce, přijměte prosím pozvání
 • Víkend pro manžele a rodiny s dětmi ve Štěkni se uskuteční v termínu 23.10. – 25.10., bližší informace na nástěnkách
 • Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se uskuteční 5.9.2020, nahlašujte se u jáhna Aloise Koláčka

Přejeme krásné dny prázdnin a dovolených, odpočinek, šťastné putování a bezpečný návratFarní ohlášky 28.6.2020 – 13. neděle v mezidobí

 • Na slavnost sv. Petra a Pavla 29.6. bude mše sv. v 18:00 v kostele
 • Od 1.7. i v naší farnosti nastavíme prázdninový režim, pořad bohoslužeb však bude beze změny:
  Vinoř        Út – Pá    18:00,  Ne     10:30
  Satalice    So     19:00   mše sv. s nedělní platností
 • Dnešní finanční sbírka je určena na bohoslovce naší arcidiecéze
 • Ze srdce děkujeme za přítomnost a spolupráci ve Vinoři jednomu za zodpovědných za hnutí fokoláre  Pepíku Bambasovi, který odchází do Vídně. Všichni jste zváni po mši sv. na setkání a malé občerstvení do farního centra Betlém
 • neděli 26.7. zveme v odpoledních hodinách na první obnovenou svatoanenskou pouť do Satalic. Program je vyvěšen na nástěnkách, zváni jsou obzvláště Aničky, babičky, dědové, vnoučata
 • V neděli 30.8. při mši sv. požehnáme všem školákům a studentům
 • V neděli 13.9. budeme slavit poutní mši sv. a to za účasti pana generálního vikáře Mons. Zdenka Wasserbauera
 • Dne 15.9. přijde do naší farnosti na vizitaci Otec biskup Mons. Václav Malý, po večerní mši sv. bude příležitost k setkání s Otcem biskupem
 • Od úterý 29.9. začnou na vinořské faře kurzy Alfa, informace na nástěnce, přijměte prosím pozvání
 • Víkend pro manžele a rodiny s dětmi ve Štěkni se uskuteční v termínu 23.10. – 25.10., bližší informace na nástěnkách
 • Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se uskuteční 5.9.2020, nahlašujte se u jáhna Aloise Koláčka

Přejeme krásné dny prázdnin a dovolených, odpočinek, šťastné putování a bezpečný návrat

Farní ohlášky 21.6.2020 – 12. neděle v mezidobí

• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešní nedělní slavnosti spojené s Prvním svatým přijímáním, zvláště děkujeme katechetce Marušce Novákové

• Poděkování paní Magdaleně Rytinové za vedení farního zpravodaje (později Vinosatu), rovněž poděkování manželovi Robertovi za zpracování a tisk zpravodaje (redakci Vinosatu přebírá pan Petr Ettler, i jemu patří dík)

• V úterý 23.6. od 19:00 bude na čakovické faře další biblické setkání, které povede P. Stanislaw

• Ve středu 24.6. se sejde Ekonomická rada farnosti

• Příští neděli se při mši sv. uskuteční finanční sbírka na bohoslovce naší diecéze

• Příští neděli 28.6. při mši sv. poděkujeme za přítomnost a spolupráci ve Vinoři jednomu ze zodpovědných za hnutí fokoláre Pepíku Bambasovi, který odchází do Vídně. Po mši sv. jste všichni zváni na malé občerstvení do farního centra Betlém

• V neděli 26.7. zveme v odpoledních hodinách na svatoanenskou pouť do Satalic, program bude na nástěnkách, zváni jsou obzvláště Aničky, babičky, dědové, vnoučata

• Společná pouť čakovické a vinořské farnosti na Svatou Horu se uskuteční 5.9.2020, nahlašujte se u jáhna Aloise Koláčka

Přejeme ve zdraví prožité následující dny

MENU